Afrički zeleni zid

Dugačak 8.000 i širok 16 km, „Veliki zeleni zid” predstavlja inicijativu država Afrike da stave pod kontrolu dalju dezertifikaciju Sahela - regije koja se proteže između Sahare na severu i Sudana na jugu.

Izvor: Preuzeto sa  https://www.treehugger.com/

Izvor: Preuzeto sa https://www.treehugger.com/

Na predlog predsednika Senegala, projekat je započet 2007. godine. Do 2016. godine, samo eko-kompanija „Ecosia“ posadila je preko tri miliona stabala drveća.

Cilj ovog transkontinentalnog projekta je da se sadnjom šuma ublaže efekti klimatskih promena i poboljša kvalitet života miliona ljudi na ovom prostoru.

Više o projektu možete saznati na njihovom veb-sajtu.