„Održiva" zgrada: Kula Američke banke

Kula Američke banke na Menhetnu u Njujorku jedan je od ekološki i energetski najefikasnijih oblakodera na svetu. Projekat je završen 2009. godine i predstavlja četvrtu najvišu zgradu u SAD. Građevina poseduje platinasti LEED sertifikat za energetsku efikasnost.

Izvor: Preuzeto sa  https://commons.wikimedia.org/

Na celom objektu su ugrađena dvoslojna termoizolaciona stakla, koja zadržavaju toplotu i omogućavaju maksimalno iskorišćenje prirodnog osvetljenja, kao i sistem za automatsku regulaciju dnevnog svetla. Kula poseduje i sistem za prečišćavanje kišnice.

Zgrada je napravljena uglavnom od recikliranih i sekundarnih sirovina. Beton koji je korišćen u izgradnji predstavlja mešavinu 55% cementa i 45% šljake. Upotreba šljake smanjuje količinu cementa potrebnog za izgradnju, što ima za rezultat smanjenje količine ugljen-dioksida koji se dobija tokom proizvodnje cementa.

Godine 2013. na krovu oblakodera instalirane su i dve pčelinje košnice, kako bi se simbolično zatvorio ekološki krug.