Zeleni krovovi

Zeleni krovovi ili krovne bašte predstavljaju delimično ili potpuno prekrivene krovove građevina vegetacijom.

Zeleni krovovi sastoje se iz: sloja vegetacije, sloja mineralnog supstrata za rast vegetacije, sloja za filtriranje koji zadržava fine čestice iz supstrata, drenažnog sloja koji sakuplja višak vode, kao i zaštitnog sloja koji štiti krov od korenja i vode.

Izgradnja zelenih krovova na zgradama donosi sa sobom mnoge prednosti. Zbog toga što zimi zadržavaju toplotu, a leti rashlađuju objekat, krovne bašte predstavljaju efikasnu termoizolaciju. One smanjuju efekat urbanih toplotnih ostrva time što, tokom letnjih meseci, ohlade obližnje površine za oko 16-17°C. Krovna bašta, takođe, produžuje životni vek krova štiteći ga od ultraljubičastog zračenja, velikih temperaturnih promena i mehaničkih oštećenja (npr. grada). U zavisnosti od tipa, zeleni krovovi mogu da smanje buku u unutrašnjim prostorijama zgrade i za 40 dB.

Izvor: Preuzeto sa  https://commons.wikimedia.org/

Iako je ovaj trend prisutan u celom svetu, Nemačka je zemlja sa najviše krovnih bašti na svetu. Ponosno možemo da kažemo da je baš u Štutgartu moderna tehnologija zelenih krovova usavršena i da se baš u ovom gradu naveliko primenjuje.