Jestiva ekologija

Svima dobro poznata prehrambena, Švajcarska, kompanija „Nestle“ kroz svoje poslovanje želi da utiče na unapređenje kvaliteta života i doprinos zdravijoj budućnosti.

Kompanija je posvećena zaštiti životne sredine i teži nultom uticaju svog poslovanja na okolinu.

 „Nestle” koristi reciklirane materijale gde god je to moguće. Kompanija bira materijale sa nižim uticajem na životnu sredinu, kao što su materijali iz obnovljivih resursa. Takođe, poslovanje je usmereno i na poboljšanje upravljanja vodom u proizvodnji, kao i na postizanje nultog otpada.