LEED sertifikacija

LEED sertifikacija zelene gradnje

LEED, skraćeno od „Leadership in Energy and Environmental Design“, jedan je od najpopularnijih programa sertifikacije zelene gradnje koji se koristi širom sveta. Razvijen od strane neprofitne organizacije „U.S. Green Building Council“ 1994. godine, LEED obuhvata nekoliko sistema ocenjivanja projektovanja, izgradnje, upravljanja i održavanja zelenih zgrada, kuća i zajednica.

Postoji pet različitih kategorija za koje se dodeljuje LEED sertifikat:

1. za spoljašnji dizajn i konstrukciju;

2. za unutrašnji dizajn i konstrukciju;

3. za postojeće zgrade u kojima se vrši unapređenje rada ili konstrukcije;

4. za održiva naselja i

5. za porodične kuće.

Da bi objekat mogao biti nosilac LEED sertifikata, potrebno je da sakupi određeni broj bodova. Maksimalni broj bodova je 100. Bodovanje se vrši u šest kategorija: održiva lokacija, efikasna upotreba vode, energetske karakteristike zgrade, korišćenje održivih građevinskih materijala i smanjenje otpada, kvalitet životne sredine u zatvorenom prostoru i inovacija u dizajnu.

Na osnovu ostvarenih bodova, objekti se mogu kvalifikovati za jedan od četiri nivoa sertifikacije:

1. osnovni LEED sertifikat za objekte koji imaju od 45 do 49 bodova;

2. srebrni LEED sertifikat za objekte koji imaju od 50 do 59 bodova;

3. zlatni LEED sertifikat za objekte koji imaju od 60 do 79 bodova i

4. platinasti LEED sertifikat za objekte koji imaju 80 ili više bodova.

LEED sertifikacija se primenjuje u preko 40 zemalja sveta, pa i u Srbiji, gde je nekoliko desetina objekata već steklo neki od LEED sertifikata.

„Održiva" zgrada: Kula Američke banke

Kula Američke banke na Menhetnu u Njujorku jedan je od ekološki i energetski najefikasnijih oblakodera na svetu. Projekat je završen 2009. godine i predstavlja četvrtu najvišu zgradu u SAD. Građevina poseduje platinasti LEED sertifikat za energetsku efikasnost.

Izvor: Preuzeto sa  https://commons.wikimedia.org/

Na celom objektu su ugrađena dvoslojna termoizolaciona stakla, koja zadržavaju toplotu i omogućavaju maksimalno iskorišćenje prirodnog osvetljenja, kao i sistem za automatsku regulaciju dnevnog svetla. Kula poseduje i sistem za prečišćavanje kišnice.

Zgrada je napravljena uglavnom od recikliranih i sekundarnih sirovina. Beton koji je korišćen u izgradnji predstavlja mešavinu 55% cementa i 45% šljake. Upotreba šljake smanjuje količinu cementa potrebnog za izgradnju, što ima za rezultat smanjenje količine ugljen-dioksida koji se dobija tokom proizvodnje cementa.

Godine 2013. na krovu oblakodera instalirane su i dve pčelinje košnice, kako bi se simbolično zatvorio ekološki krug.