downcycling

Up/downcycling

U svetu je uveliko prisutan trend kreativne reciklaže, odnosno davanja nove namene starim predmetima. Tako iznošene farmerke mogu da postanu torba, plastična flaša originalna saksija za cveće ili kutija od cipela stočić za kafu.

Izvor: Preuzeto sa  https://www.pinterest.com/

Izvor: Preuzeto sa https://www.pinterest.com/

Ovaj proces se naziva upcycling i podrazumeva kreativnu ponovnu upotrebu starih, upotrebljenih i odbačenih predmeta, s ciljem da se ti predmeti unaprede i da budu još bolji nego što su ranije bili. Upcycling predstavlja još „zeleniju“ verziju recikliraže koja ne zahteva bespotrebno rasipanje energije i resursa.

Kako vi sami možete dati novi život starim stvarima, pogledajte ovde

Gde je „up“ tu je i „down“, pa tako downcycling predstavlja drugu polovinu procesa reciklaže. On podrazumeva reciklažu otpada u slučajevima kada je reciklirani materijal lošijeg kvaliteta i funkcionalnosti od originalnog materijala (npr. downcycling čelika sa auto-otpada i njegova ponovna upotreba u građevinarstvu). Na ovaj način se smanjuje potrošnja novih sirovina pri kreiranju novih proizvoda, što ima za rezultat smanjenje potrošnje energije, zagađenja vazduha i vode i emisije gasova sa efektom staklene bašte.