fosilna goriva

Vertikalne farme

Prema statističkim podacima, do 2050. godine, na zemlji će živeti 9,2 milijarde ljudi. I svima njima će biti potrebna hrana. Radikalna promena načina ratarstva preko je potrebna. Jedno od rešenja da se izbegne moguća katastrofa zbog ishrane dodatnih tri milijarde ljudi u budućnosti, jesu vertikalne farme.

Vertikalne farme su novi način proizvodnje i gajenja hrane u zgradama u urbanim sredinama. Najčešće se koristi hidroponski pristup gajenju biljaka, uz pomoć vodenog rastvora koji sadrži sve neophodne hranljive materije. Iako je ideja o zgradama u kojima bi se gajila hrana nastala još početkom XX veka, savremeni koncept vertikalnih farmi potiče od mikrobiologa Diksona Despomijea (Dickson Despommier).

Prednosti ovakvog načina uzgajanja biljaka za ekosistem su višestruke. Nema herbicida, pesticida ili veštačkih đubriva koji zagađuju zemljište; ne dolazi do erozije zemljišta; značajno se smanjuje potrošnja fosilnih goriva jer se ne koriste poljoprivredne mašine... Vertikalne farme, takođe, omogućavaju recikliranje raznih tehničkih voda pomoću isparavanja i transpiracije biljaka. Smatra se da bi jedna takva farma mogla da proizvede 200 miliona litara pijaće vode na godišnjem nivou.

Zamislite zgradu koja može da proizvede 12 miliona glavica zelene salate godišnje. Ne zvuči loše, zar ne?

Pariski sporazum

Prema dosadašnjim prognozama stručnjaka, svetu preti zagrevanje od četiri stepena i više zbog emisije gasova sa efektom staklene bašte, koji predstavljaju rezultat preovladavajućeg načina proizvodnje i potrošnje fosilnih goriva.

Zbog toga je 2015. godine, u Parizu, održana 21. konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama na kojoj je potpisan Pariski sporazum.  

Izvor: Preuzeto sa  https://en.wikipedia.org/

Izvor: Preuzeto sa https://en.wikipedia.org/

Ovaj prvi globalni sporazum o borbi protiv klimatskih promena, okupio je sve države članice pod jednim zajedničkim ciljem – postepeno smanjivanje emisije gasova sa efektom staklene bašte, kako bi globalno zagrevanje bilo ispod 2°C do 2100. godine.

Sve zemlje učesnice podstaknute su da objave svoj nacionalni doprinos u ovoj borbi. Najrazvijenije zemlje, koje su često glavni emiteri štetnih gasova, moraće da ulože i najveći napor. Tako su se sve zemlje članice EU obavezale da smanje emisiju štetnih gasova za 40% do 2030. godine. Nažalost, 1. juna, SAD je napustila Pariski sporazum.

Srbija, kao jedna od prvih zemalja u regionu Zapadnog Balkana, objavila je svoju posvećenost cilju da smanji emisiju štetnih gasova za 9,8% do 2030. godine. Razlozi za klimatsku akciju u našoj državi postojali su i bez ovog sporazuma, s obzirom na to da se Srbija, u proteklih pet godina, pokazala veoma ranjivom kada je reč o klimatskim promenama – suše 2012. godine i poplave 2014. i 2016. godine. Načini na koji Srbija planira da da svoj doprinos smanjenju emisija obuhvataju unapređenje sistema odlaganja i prerade otpada, povećanje energetske efikasnosti i upotrebu obnovljivih izvora energije, revitalizaciju i nova tehnološka rešenja u industriji, kao i unapređenje javnog prevoza, kako bi stanovništvo manje upotrebljavalo vozila koja pokreću fosilna goriva.

Energetska žetva

Energetska žetva je niz tehnologija kojima se energija iz obnovljivih izvora prisutnih oko nas prikuplja, konvertuje u električnu energiju i skladišti, a kasnije se može koristiti za napajanje manjih potrošača.

Energetska žetva je, zapravo, iskorišćavanje ambijentalne energije, odnosno energije prisutne svuda oko nas, kao što su sunce, vetar, voda, ljudski pokreti, itd. Ambijentalna energija je neelektrične prirode i samoobnovljiva je.

Ono što je važno, jeste da nakon konvertovanja ambijentalne energije u električnu, osnovni izvor ostaje nepromenjen i neiscrpljen, što energetsku žetvu čini ekološkim vidom proizvodnje energije.

Činjenica jeste da neobnovljivi izvori, poput uglja i nafte, obezbeđuju veću količinu energije uz manje troškove - trenutno. Ali, kada malo razmislimo, koliko dugo ćemo još imati pomenute resurse? Deset godina? Sto godina? 

Izvor: Preuzeto sa  http://all-free-download.com/