hidroponika

Vertikalne farme

Prema statističkim podacima, do 2050. godine, na zemlji će živeti 9,2 milijarde ljudi. I svima njima će biti potrebna hrana. Radikalna promena načina ratarstva preko je potrebna. Jedno od rešenja da se izbegne moguća katastrofa zbog ishrane dodatnih tri milijarde ljudi u budućnosti, jesu vertikalne farme.

Vertikalne farme su novi način proizvodnje i gajenja hrane u zgradama u urbanim sredinama. Najčešće se koristi hidroponski pristup gajenju biljaka, uz pomoć vodenog rastvora koji sadrži sve neophodne hranljive materije. Iako je ideja o zgradama u kojima bi se gajila hrana nastala još početkom XX veka, savremeni koncept vertikalnih farmi potiče od mikrobiologa Diksona Despomijea (Dickson Despommier).

Prednosti ovakvog načina uzgajanja biljaka za ekosistem su višestruke. Nema herbicida, pesticida ili veštačkih đubriva koji zagađuju zemljište; ne dolazi do erozije zemljišta; značajno se smanjuje potrošnja fosilnih goriva jer se ne koriste poljoprivredne mašine... Vertikalne farme, takođe, omogućavaju recikliranje raznih tehničkih voda pomoću isparavanja i transpiracije biljaka. Smatra se da bi jedna takva farma mogla da proizvede 200 miliona litara pijaće vode na godišnjem nivou.

Zamislite zgradu koja može da proizvede 12 miliona glavica zelene salate godišnje. Ne zvuči loše, zar ne?