umetnost

Ptice od escajga

Da upcycling može da bude prava umetnost, pokazao je Met Vilson (Matt Wilson), umetnik iz Južne Karoline.

Koristeći stari srebrni escajg i drugi odbačeni metal, Vilson daje novi život viljuškama, kašikama i noževima, pretvarajući ih u predivne skulpture ptica.

Izvor: Preuzeto sa:  http://www.thisiscolossal.com/

Izvor: Preuzeto sa: http://www.thisiscolossal.com/

Izvor: Preuzeto sa:  http://www.thisiscolossal.com/

Izvor: Preuzeto sa: http://www.thisiscolossal.com/

Vilsonova umetnička dela predstavljaju svedočanstvo o očuvanju i uvažavanju prirodnih resursa, tako da „sredina u kojoj živimo ostane i dalje sredina u kojoj želimo da živimo“.

Rad ovog umetnika možete pratiti na njegovom Facebook i Instagram profilu.

Lend-art

Lend-art je pravac u savremenoj umetnosti koji se razvija tokom šezdesetih i sedamdesetih godina XX veka u Sjedinjenim Američkim Državama i nastaje kao reakcija na komercijalizaciju i izveštačenost u umetnosti. Umetnici se okreću prirodi i svoja monumentalna dela razvijaju u slobodnom prostoru. S druge strane, prirodni procesi, kao erozija, i atmosferske prilike direktno transformišu ova umetnička dela.

Dela lend-arta su ogromnih dimenzija. Ona se ne izlažu u parkovima i pejzažu i ne upotrebljavaju pejsaže kao pozadinu u koju se uklapaju već sama postaju pejsaži. Ne možete ih pronaći u galerijama i muzejima, već morate da odete do njih.

U Evropskoj umetnosti sedamdesetim godinama, lend-art se orijentiše na ekološke osnove po čemu se razlikuje od dela pionira američkog lend-arta.

Milton Becerra, „Meteorite“, Sao Paolo, Brazil (1985)  Izvor: Preuzeto sa  https://commons.wikimedia.org/

Milton Becerra, „Meteorite“, Sao Paolo, Brazil (1985)

Izvor: Preuzeto sa https://commons.wikimedia.org/

Alberto Burri, „Grande Cretto“, Sicilija (1984–2015)  Izvor: Preuzeto sa  https://commons.wikimedia.org/

Alberto Burri, „Grande Cretto“, Sicilija (1984–2015)

Izvor: Preuzeto sa https://commons.wikimedia.org/

Ugo Rondinone, „Seven Magic Mountains“, Las Vegas, Nevada, SAD (2016)  Izvor: Preuzeto sa  https://pixabay.com/

Ugo Rondinone, „Seven Magic Mountains“, Las Vegas, Nevada, SAD (2016)

Izvor: Preuzeto sa https://pixabay.com/