zelena energija

Samonapajajuća teretana

Zamislite da trošite kalorije i stvarate energiju.

U kalifornijskoj teretani „Sacramento eco fitness“, otvorenoj 2015 godine, energiju stvaraju njeni članovi.

Okrećući pedale, ne usavršavaju samo svoje telo već i pretvaraju kinetičku energiju u vate. Biciikli na kojima se vežba poseduju mikro invertere, slične onima koji se nalaze u solarnim panelima i vetroturbinama. Energija koja se proizvede tokom treninga se skladišti u bateriju, nakon čega se koristi za napajanje frižidera, sijalica i slično.

Takođe, putem aplikacije članovi teretane mogu pratiti koliko su energije proizveli.