POSTAVLJANJE ZELENOG ZIDA

U saradnji sa kompanijom „Gras Garden” iz Beograda, postavljen je probni zeleni zid, koji će omogućiti da se utvrdi efikasno korišćenje vode potrebno za održavanje zelenila na prvom soliteru sa zelenim fasadama u Srbiji.

Zeleni zid čini sitem laganih panela, proizvedenih po poslednjoj tehnologiji od najfinijih polikarbonatnih materijala, koji su otporni na UV zračenje. Ispunjeni specijalnim supstratom zemlje, u njima su zasađene četiri vrste biljaka: Carex morrowii, Stachys lanata, Origanum vulgare, kao i Thymus serpyllum.

Za održavanje zelenog zida, koristi se „Smart Garden Hub” – smart sistem za navodnjavanje izraelske kompanije „GreenIQ”. Ovaj uređaj, koji se povezuje preko Wi-Fi mreže ili kablovskog interneta na mobilnu/desktop aplikaciju, kontroliše vreme i raspored navodnjavanja tako što koristi informacije lokalne vremenske prognoze i na taj način štedi i do 50% potrošnju vode za navodnjavanje.

Ovaj sistem za navodnjavanje će nam, u narednom periodu, dati tačne podatke o potrošnji vode potrebne za održavanje zelenog zida, kao i o njenoj uštedi.

Rezultate možete pratiti na našem sajtu i Facebook stranici.

 

ISPITIVANJE KARAKTERISTIKA TLA

U saradnji sa kompanijom „Geomehanika” iz Beograda, završeni su terenski radovi na izradi geomehaničkih bušotina, koje podrazumevaju vađenje uzoraka tla sa dubine i do 20 m.

Dok su trajali terenski radovi, urađene su tri bušotine ukupne dubine bušenja od 50 m, a karakteristični uzorci su zatim sortirani i poslati u akreditovanu laboratoriju, gde će proći opsežne analize.

Clay

Rezultati će našem timu inženjera pružiti dragocene podatke o nosivosti i sleganju tla u daljem procesu projektovanja.

 

Ispitivanje konstrukcije

Zgrada ,,Energoprojekta'' izgrađena je 1960. godine, odnosno pre velikog zemljotresa u Skoplju, nakon kojeg je donesen novi zakon o izgradnji u seizmički aktivnim područjima, u koja spada i Beograd. 

To ne znači, kako bi se moglo pomisliti, da zgrada nije sigurna, već da postoji potreba da se konstrukcija sanira i dodatno ukruti na horizontalne uticaje, kako bi zadovoljila propise.

Pre bilo kakve dalje intervencije na objektu, naš tim inženjera iz „Stattwerk-a" započeo je projekat sanacije konstrukcije. 

Dostupna tehnička dokumentacija nije u potpunosti bila u skladu sa izvedenim stanjem, pa je iz tog razloga konstrukcija prvo detaljno vizuelno pregledana, a zatim su započeti terenski radovi ispitivanja stanja i karakteristika postojeće konstrukcije, ugrađenog betona i armature.

Čvrstoća betona je proveravana uz pomoć dve metode.

Prva, invazivna, metoda podrazumevala je vađenje uzoraka (tzv. kernova) iz same konstrukcije i njihovo testiranje u akreditovanoj laboratoriji. 

U toku testiranja izvađeno je više od 60 uzoraka konstrukcije sa svih etaža.

U drugoj, neinvazivnoj metodi, koristili smo sklerometar, odnosno Schmidtov čekić.

Rezultati ispitivanja su zatim sortirani, zavedeni i koriste se kao ulazni podatak u daljoj izradi projekta sanacije konstrukcije.

Autorka fotografija i video klipova: Sara Petrović